Biliyor musunuz?
Bulgur II. Dünya Savaşı’nda iki amaç için kullanıldı: büyük ordu gruplarını beslemek ve uçak parçalarını özel makineler kullanarak havaya kuvvetle pompalayarak temizlemek için!

0

TOP

X